Стоки >> Мрежи

  • плетена оградна мрежа от поцинкована твърда(мека) тел

  • плетена оградна мрежа с PVC покритие изработена от чер или поцинкован тел
  • заварени оградни мрежи от поцинкован тел от Ф0.65 до Ф5мм

  • заварени оградни мрежи от поцинкован тел с PVC покритие от Ф0.65 до Ф5мм

  • колове и аксесоари

  • рабица и кокошкарска мрежа

  • сита и подложни мрежи
  • оградни пана - поцинковани и с PVC покритие

  • оградна мрежа - възлова (магистрална)