Стоки >> Габиони


Терминът „габион” идва от Италия и произхожда от латинска дума, която в превод означава „плетен кош”.Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. Габионите и Reno® матраците се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения и други.

Благодарение на своята гъвкавост и лесен монтаж, те са идеално решение при защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидравлични и дънни прагове, бързотоци, буни, водостоци и други подобни съоръжения.

В България габионите са също много добле познати и от години се използват главно в областта на хидротехническото строителство. Като цяло обаче, областта им на приложение в строителството до момента беше ограничена от някои особености на тяхната направа, както и от начина им на свързване. Подпорните или защитни съоръжения, изградени с габионите имат много предимства пред други подобни конструкции по отношение на гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност, екологичност и вписване в околната среда.

Разгледайте нашата галерия с Габиони